Αρχείο για 01/11/2012


«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται

με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία»

Άρθρο 120, παραγρ.4 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας (ακροτελεύτια διάταξη)
Το ΕΠΑΜ στέκεται στο πλάι των εργαζόμενων στις εφορίες και θυμίζει πώς η αλληλεγγύη απαιτεί κάθε κοινωνική ομάδα να στηρίζει τις άλλες όταν το απαιτεί η περίσταση. (περισσότερα…)