Τι θα γίνει τζιμάνια μου με την ΑΕΠΙ?

Posted: 07/07/2012 in τοκογλύφοι, χαράτσια, ΑΕΠΙ, Ανάλγητο κράτος

ΑΕΠΙ Free

Συνέλαβαν καρκινοπαθή για χρέος 600 ευρώ στην ΑΕΠΙ. Δείτε εδώ

Με αφορμή την είδηση αυτή παρουσιάζουμε μια συρραφή άρθρων για να κατανοήσει ο αναγνώστης το θέμα…Να ρωτήσουμε: Έχει γίνει ποτέ από το κράτος έλεγχος στην ΑΕΠΙ? Πρόκειται για μια Α.Ε η οποία εισπράττει από ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και φορείς του Δημοσίου με σκοπό να αποδώσει τα πνευματικά δικαιώματα σε καλλιτέχνες. Πως διανέμονται τα έσοδα της σε αυτούς?  Kατά πόσο η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί τους δημιουργούς που φέρεται να εκπροσωπεί και δεν θα έπρεπε να έχει συνάψει σύμβαση μαζί τους που να το αποδεικνύει; (ANTIPALOS)

Όταν μια ΑΕ εισπράττει στο όνομα των πνευματικών δικαιωμάτων (Πρώτο & Δεύτερο Μέρος)

Οι δύο εκπομπές του Κώστα Βαξεβάνη για την ΑΕΠΙ

Περί πνευματικών δικαιωμάτων

Μάθαμε ότι η Google, χωρίς καμμία προειδοποίηση, άρχισε να σβήνει αναρτήσεις από μουσικά blogs που κατά τη γνώμη τους παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα,φυσικά των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών.. Προς το παρόν τέτοια περιστατικά συνέβησαν κυρίως σε αγγλόφωνα και ισπανόφωνα blogs. Προφανώς κάποια στιγμή θα συμβεί και στα δικά μας ελληνικά blogs.. Οι δισκογραφικές εταιρίες έχουν τα τελευταία χρόνια πεσμένους τζίρους. Αντί να καταλάβουν τους αυτονόητους λόγους που τους οδήγησαν σ’ αυτήν την κατάσταση και να μειώσουν τις τιμές τους στα δισκάκια που πουλάνε, ρίξανε εξ ολοκλήρου το φταίξιμο στην ελεύθερη διακίνηση μουσικής (blogs, peer-to-peer, torrents κλπ). Επικαλούμενοι το σλόγκαν που οι ίδιοι δημιουργήσανε («η πειρατεία σκοτώνει την μουσική»), έχουν εδώ και χρόνια ξεκινήσει έναν πόλεμο, με έναν εχθρό φάντασμα. Αν Blogger και Google σβήνουν αναρτήσεις που «παραβιάζουν» πνευματικά δικαιώματα μεγάλων δισκογραφικών εταιριών χωρίς ΚΑΜΜΙΑ προειδοποίηση, ποιος μας λέει ότι στο μέλλον δεν θα αρχίσει να διαγράφει αναρτήσεις από πολιτικά και ενημερωτικά blogs που θίγουν συμφέροντα μεγάλων εταιριών και κυβερνήσεων με το περιεχόμενό τους;
Post: JazzmusicgrGreekblock

Τα κενά της ΑΕΠΙ.

Η ΑΕΠΙ είναι μια ανώνυμη εταιρία η οποία συστάθηκε βάσει του νόμου 2121/1993 ο οποίος ψηφίστηκε μέσα σε μία νύχτα επί κυβερνήσεως Κων/νου Μητσοτάκη.
Παρόλο που ο νόμος είναι σαφής σε πολλά σημεία, η ΑΕΠΙ παρανομεί και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένας που να τους έχει κυνηγήσει.
2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία
Άρθρο 1
Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργο (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα)

Άρθρο 3
Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως την εξουσία να επιτρέπει ή να απαγορεύει: α) την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου σε κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά μέσα… δ) τη θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή αντιτύπων του έργου με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στη μεταβίβαση, την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό, ιδίως σε ότι αφορά τη χρήση των αντιτύπων….

Και ερχόμαστε στο Άρθρο 54 Ανάθεση διαχείρισης που αφορά την ΑΕΠΙ…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 54 Ανάθεση διαχείρισης
1. Οι δημιουργοί μπορούν να αναθέτουν σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας, που έχουν αποκλειστικά αυτόν το σκοπό τη διαχείριση ή την προστασία ή τη διαχείριση και την προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό… Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Αν λειτουργούν με την μορφή ανώνυμης εταιρείας, τότε οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολο τους….

3. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται είτε με μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς το σκοπό της διαχείρισης ή της προστασίας είτε με παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας. Η ανάθεση γίνεται εγγράφως και κάθε φορά για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρία χρόνια.

Δηλαδή η ΑΕΠΙ πρέπει να παραθέτει έγγραφη εξουσιοδότηση των καλλιτεχνών που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί, κάτι που φυσικά δε το κάνει.

Ακόμα και παρόντος του καλλιτέχνη, πχ. σε κάποια διοργάνωση συναυλίας η ΑΕΠΙ επεμβαίνει προκειμένου να εισπράξει τα πνευματικά δικαιώματα.

Γιατί κόπτεται όμως η ΑΕΠΙ για να κάνει κάτι τέτοιο?
Γιατί από το ποσό που θα αποσπάσει θα κρατήσει το 30% και το υπόλοιπο 70% θα «αποδώσει» στον καλλιτέχνη.

Για παράδειγμα σε μία συναυλία που έχει πουλήσει 1000 εισιτήρια προς 20 ευρώ έκαστο, η ΑΕΠΙ ζητάει το 10% το οποίο μεταφράζεται σε 2000 ευρώ, από τα οποία θα κρατήσει τα 600 ευρώ! και φυσικά δεν γνωρίζουμε τα υπόλοιπα 1400 που εισπράττει η ΑΕΠΙ εκ μέρους του καλλιτέχνη αν τελικά φτάνουν σε αυτόν.

Πλέον σχεδόν όλες οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, σχεδόν, υποχρεώνουν τους καλλιτέχνες να γράφονται στις εταιρίες πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα.
Αντί οι δισκογραφικές εταιρίες να πληρώνουν εκείνες τους καλλιτέχνες, φροντίζουν οι καλλιτέχνες να πληρώνονται από τις ΑΕΠΕΣ, οπότε εισπράττουν όλα τα κέρδη.

Το πώς κατανέμονται τα κέρδη από τις πωλήσεις των cd μπορείτε να το δείτε στο διάγραμμα.

Σε ότι αφορά τα ραδιόφωνα, τα μαγαζιά που παίζουν μουσική, και που πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα προσωπικά το βρίσκω αστείο.

Και το θέτω με ένα πολύ απλοϊκό ερώτημα, αν δεν έπαιζαν τα ραδιόφωνα και τα μαγαζιά συγκεκριμένους καλλιτέχνες, με ποιο τρόπο αυτοί θα γίνονταν γνωστοί?
και αν υποθέσουμε πως είναι ήδη γνωστοί και τα ραδιόφωνα και μαγαζιά ωφελούνται από την μετάδοση των τραγουδιών τους, αυτό δεν αποτελεί διαφήμιση ακόμα και για τους ήδη γνωστούς καλλιτέχνες?

Πιο συγκεκριμένα τα ραδιόφωνα αντί να πληρώνουν θα έπρεπε να πληρώνονται για ότι τραγούδι μεταδίδουν, καθώς αυτό αποτελεί διαφήμιση, αν και κάποιοι που είναι στο χώρο, θα γνωρίζουν ότι μεγάλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί πληρώνονται κάτω από το τραπέζι για να μεταδίδουν συγκεκριμένα τραγούδια. Για παράδειγμα μια δισκογραφική εταιρία κάνει συμφωνία με ραδιοφωνικό σταθμό, ότι αν μεταδίδει το συγκεκριμένο τραγούδι θα πληρώνεται πχ. 10 ευρώ, είναι στην διακριτική ευχέρεια του ραδιοφωνικού σταθμού πόσες φορές θα το μεταδίδει μέσα στην μέρα, αν το μεταδώσει 3 φορές τότε θα εισπράξει 30 ευρώ, αν 10 τότε 100, και πάει λέγοντας.

Υπάρχει ολόκληρη φάμπρικα στις πλάτες των καλλιτεχνών και της μουσικής και στα πλαίσια αυτής της «παρέας» κάνει παιχνίδι και η ΑΕΠΙ, με τα στραβά μάτια του κράτους και την αρωγή κρατικών υπηρεσιών.

Σε ότι αφορά τα δικαιώματα, γιατί θα πρέπει οι καλλιτέχνες να πληρώνονται για κάθε φορά που παίζει ένα τραγούδι τους?
Σε ποιο άλλο επάγγελμα υπάρχει κάτι τέτοιο?

Δηλαδή όποτε ανάβουμε την λάμπα θα πρέπει να πληρώνουμε δικαιώματα στον Εντίσον?
Όταν ανοίγουμε το ραδιόφωνο να πληρώνουμε δικαιώματα στον Μαρκόνι?
Όταν ξεκλειδώνουμε την πόρτα να πληρώνουμε δικαιώματα σε εκείνον που ανακάλυψε την πρώτη κλειδαριά?

Διότι αν πήγαινε τρενάκι η ιστορία και οι καλλιτέχνες, θα έπρεπε να πληρώνουν ποσοστά στον δάσκαλο τους που τους έμαθε μουσική, στον τύπο που ανακάλυψε το μουσικό όργανο που παίζουν, να πληρώνουν δικαιώματα σε εκείνον που εφηύρε την ηχογράφηση, και επί μέρους για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείται σε μία ηχογράφηση κτλ.
atsarantos

10 συχνες ερωτήσεις για την ΑΕΠΙ

-ερ. : τι ειναι η ΑΕΠΙ και ποιους εκπροσωπει ?
-απ : ανωνυμη εταιρια πνευματικης ιδιοκτησιας. εκπροσωπει αυτους που υπεγραψαν συμβαση με αυτη.-ερ. : που πανε τα λεφτα που εισπραττει η ΑΕΠΙ ?
-απ. : ενας θεος ξερει. οι ισολογισμοί της εταιρίας είναι επτασφράγιστο μυστικό.-ερ. :πως ξερουν ποιους δημιουργους παιζω για να τους αποδωσουν τα χρηματα που τους δινω ;
-απ : δεν το ξερουν και δεν χρειαζεται γιατι απλουστατα ΔΕΝ ΤΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ στους δημιουργούς. πλην ελαχίστων Ελλήνων μεγάλο-συνθετών.-ερ : αν τραγουδαω εγω πρεπει να πληρωσω ΑΕΠΙ ?
-απ : πρεπει , πρεπει και θα πεις κι ενα τραγουδι-ερ : αν ενας δημιουργος εχει πεθανει που δινει το ποσοστο η ΑΕΠΙ ?
-απ : χαζη ερωτηση . Εδω δε δινει στους ζωντανους θα δωσει στους πεθαμένους ?

Νταβατζιλίκι με τις πλάτες του κράτους.

Θα ήθελα να θίξω το θέμα της ΑΕΠΙ που πιστεύω είναι από τα πιο «νταβατζίδικα» εισπρακτικά χαράτσια που πληρώνουν οι επαγγελματίες σε μια ιδιωτική εταιρία με τις «ευλογίες» του κράτους.
Είναι παράνομοι, παράλογοι και εντελώς ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ οι τρόποι και οι λόγοι που απαιτεί να εισπράττει χρήματα. Ας τα πάρουμε από την αρχή..
– Για τα «πνευματικά δικαιώματα»: Κατ’ αρχήν θεωρώ ότι δεν μπορεί να υφίσταται ο όρος πνευματικά δικαιώματα για λόγους εισπρακτικούς. Γιατί κάποιος που έχει δημιουργήσει κάτι μπορεί να απαιτεί να πληρώνεται ισοβίως (ή.. και οι συγγενείς του), όταν θεωρητικά κάποιος το…
χρησιμοποιήσει για να κάνει κάποια δουλειά που του αποφέρει κάποιο κέρδος? Τα πάντα γύρω μας είναι αποτέλεσμα την ανθρώπινης νόησης και άρα δημιουργία κάποιου ή κάποιων, π.χ. το πουκάμισο που φοράμε, το τραπέζι, το ποτήρι κτλ. Δηλαδή ΟΛΟΙ αυτοί που έχουν δημιουργήσει κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε σε χώρους που μας αποφέρουν κάποιο κέρδος, πρέπει να ζητάνε «πνευματικά δικαιώματα»? Ας πούμε σε ένα καφέ, ο μαραγκός να ζητήσει ποσοστά για τα τραπεζάκια του, η βιοτεχνία ενδυμάτων για το πουκάμισο του σερβιτόρου.. κτλ.? Δημιουργοί είναι δηλαδή μόνο οι ..τραγουδιστές? Δεν λέω καλλιτέχνες γιατί όσοι ασπάζονται απόψεις περί «πνευματικών δικαιωμάτων» και ποσοστών θα πρέπει να λέγονται ΕΜΠΟΡΟΙ μουσικής ή οτιδήποτε άλλο και όχι καλλιτέχνες. Αυτό που πρέπει να είναι φυσικά αποδεκτό είναι η πνευματική αναγνώριση της δημιουργίας κάποιου. Τα … κέρδη ανήκουν αλλού.
– Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ της ΑΕΠΙ:. Η ΑΕΠΙ είναι μια ιδιωτική ΑΕ που έχει εγγεγραμμένα μέλη της κάποιους μουσικούς, τραγουδιστές, ή δισκογραφικές. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΟΛΟΥΣ.!! Αυτοί λοιπόν μέσω των αετονύχηδων της ΑΕΠΙ ζητάνε δικαιώματα εκ μέρους ΟΛΟΥ του μουσικού.. σύμπαντος. Επίσης επειδή και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν κατέχουν σε καμία περίπτωση όλο τον όγκο της μουσικής (μάλλον το αντίθετο συμβαίνει), δεν έχουν ανακοινώσει ΠΟΤΕ (!) την λίστα των μελών τους, ώστε να έχεις το δικαίωμα να μην παίξεις τα τραγούδια τους αν δεν επιθυμείς να τους πληρώνεις καθώς επίσης να δεις αν ούτος η άλλως δεν τους παίζεις.
Άλλη μια ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ είναι ότι σου ζητάνε να τους ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ στην αρχή της χρονιάς για την μουσική που ΘΑ παίξεις για να σου δώσουν την .. «άδειά» τους θεωρώντας φυσικά ότι ΘΑ παίξεις την δικιά τους μουσική.
Τρομερή ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ επίσης ο… τιμοκατάλογός τους. Βάσει… ποιας μονάδας μέτρησης έχει δημιουργηθεί? Ποιος μπορεί και μετρά το.. «πνευματικό δικαίωμα» με ευρώ ανα τετραγωνικό και με ποια βάση? (από αυτό βέβαια φαίνεται και η.. αστειότητα περί «πνευματικών δικαιωμάτων») Δεν θα έπρεπε να υπάρχει συχνότητα και ποσότητα? Δηλαδή πληρώνονται το ίδιο είτε κάποιος παίξει ένα τραγούδι τους είτε παίξει εκατό? Όλη τη μέρα ή μόνο το βράδυ?
Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ:. Το Ελληνικό κράτος φυσικά είναι ο «προστάτης» αυτής της ιδιωτικής εταιρίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διευκόλυνση της είσπραξης των αυθαίρετων και παράνομων συνεπώς εσόδων της.
Η μεγαλύτερη διευκόλυνση που της παρέχει είναι μέσω των Δήμων η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ απαίτηση απόδειξης πληρωμής τιμολογίου της ΑΕΠΙ για να σου εκδώσει ο Δήμος «άδεια χρήσης μουσικών οργάνων». Δηλαδή το κράτος, προκειμένου να σου εκδώσει μια επίσημη κρατική άδεια απαιτεί να έχεις πληρώσει έναν ιδιώτη!! Από πού κι ως που το κράτος αναλαμβάνει χρέη ελεγκτή εκ μέρους μια ιδιωτικής εισπρακτικής εταιρίας και σου ζητάει να προσκομίσεις το τιμολόγιο της. Και ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ το επιβάλει αυτό στους Δήμους?? Υπάρχει? Αν υπάρχει ας μας τον πει κάποιος (εγώ πάντως δεν βρήκα τίποτα).
Εν κατακλείδι, αυτή η ιδιωτική εταιρία που συστάθηκε από κάποιους (να μην τους πω.. λαμόγια), μαζί με λίγους εμπόρους μουσικής (να μην τους πω.. «καλλιτέχνες») και ορισμένες δισκογραφικές (που πλέον κατάντησαν να πουλάνε cd μόνο μέσω .. εφημερίδων) και λειτουργεί ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, είναι δημιούργημα της ανυπαρξίας και ανικανότητας του κράτους (για ακόμα μια φορά) προκειμένου να συστήσει ένα δημόσιο φορέα «πνευματικών δικαιωμάτων» (αν ποτέ… υπάρξουν).
(*) Καλώ οποιονδήποτε Δημοτικό «υπεύθυνο» να ανακοινώσει το νόμο που αναγράφεται αυτή η απαίτηση (περι ένδειξης τιμολογίου ΑΕΠΙ για εκδοση άδειας μουσικών οργάνων), καθώς και την ΑΕΠΙ να ανακοινώσει επιτέλους την λίστα με τα «δικαιώματα» που κατέχει όπως και την βάση με την οποία δημιουργήθηκε ο «τιμοκατάλογός» της.
«Πνευματική ιδιοκτησία: Ένα λάθος επίθετο για ένα λάθος ουσιαστικό.» – Harlan Cleveland

Λογική εκτός λογικής

Ενδεικτικό του τι μυαλά κουβαλάνε όλοι αυτοί που διοικούν αυτές της εταιρίες, είναι παλιότερη δήλωση του στιχουργού Γιαννη Γλέζου, προέδρου της εταιρίας πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση«, ο οποίος λέει ότι:

Tο κακό ξεκίνησε όταν ο πρώην υπουργός Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ Ν. Χριστοδουλάκης «αφαίρεσε διάταξη η οποία υποχρέωνε τους εισαγωγείς ηλεκτρονικών μηχανημάτων και υπολογιστών να καταβάλλουν το 2% στους συλλογικούς φορείς των πνευματικών δικαιωμάτων».
Η δήλωση έγινε της 01/07/2008 σε συνάντηση των εκπροσώπων των εταιριών ΑΕΠΙ, Αυτοδιαχείριση, Grammo, Απόλλωνα, Ερατώ. [link 1, ελευθεροτυπία] [link 2, forum]

Ναι, πριν δέκα χρόνια συνέβαινε και αυτό, για κάθε ηλ.υπολογιστή ή περιφερειακό που ψώνιζες, σε επιβάρυναν με +2%, με τη λογική ότι «από τον υπολογιστή ίσως ακούσεις και μουσική που εκπροσωπείται από την ΑΕΠΙ».
Ευτυχώς αυτά πλέων δεν υφίστανται.

Αλλά εξακολουθώ να αναρωτιέμαι, ποίο άλλο επάγγελμα έχει τόσα πολλά προνόμια.
Φαντάζεστε ένα γραφίστα ή έναν ζωγράφο να σας ζητάει πνευματικά δικαιώματα επειδή έχετε μια αφίσα η ένα κάδρο στον τοίχο σας; Ή επειδή κυκλοφορείτε με μία μπλούζα που έχει επάνω κάποιο σχεδιάκι, και επειδή την φοράτε μπροστά σε κόσμο να θεωρείται «δημόσια προβολή πνευματικής ιδιοκτησίας»;
Κάπως έτσι λειτουργεί και η οποία λογική της ΑΕΠΙ, μόνο που αντί για εικόνα έχουμε ήχο.

Και δυστυχώς αυτή η νομοθεσία περί «δικαιωμάτων» έχει είδη ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και για άλλες εταιρείες που έχουν εμφανιστεί, και σε άλλους τομείς, π.χ. σκηνοθεσία, ηθοποιία, οι οποίες διεκδικούν και αυτές με τη σειρά τους πνευματικά δικαιώματα από άσχετες πηγές…

Στην Αμερική π.χ. τέτοιο νομικό πλαίσιο για της δημόσιες προβολές δεν υπάρχει [1].
Αλλα εδώ ανοίγει ένα άλλο μεγάλο θέμα..
Kατά πόσο η ΑΕΠΙ εκπροσωπεί Αμερικάνους δημιουργούς;
(βλέπε Lady Gaga, Rihanna, Guns N’ Roses, Bob Dylan κτλ…)


[1] Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, μπαρ, καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία μπορούσαν να παίζουν μουσική χωρίς να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα στους δικαιούχους. [link]

Αναρωτιέμαι ακόμα, που ανθεί περισσότερο η μουσική παραγωγή; Στην Αμερική ή στην Ελλάδα;

Μεγαλο-συνθέτες και Μεγαλο-νταβατζήδες

H ΑΕΠΙ, καθώς ζητιανεύει πνευματικά δικαιώματα
(παρουσία πάντα δικηγόρου)

Την ίδια στιγμή που η ΑΕΠΙ Α.Ε. ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα των μετόχων της [link άρθρου], και τη λίστα των καλλιτεχνών που εκπροσωπει, την ίδια στιγμή που μικρέμποροι και μικρομαγαζάτορες σέρνονται στα δικαστήρια, την ίδια στιγμή που η ΑΕΠΙ Α.Ε. και οι 20 δικηγόροι της έχουν ξεσκιστεί να στέλνουν εξώδικα παντού (καφενεία, τυροπιτάδικα, ιδιοκτήτες ιστοσελίδων, κτλ).
Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ διοικητικό στέλεχος της ΑΕΠΙ Α.Ε. κλέγεται στο ραδιόφωνο του Σκαι 100,3 για το πόσο φτωχοί και «πενιδες» είναι οι καλλιτέχνες στην Ελλάδα. [link ραδιοφωνικής εκπομπής].

Την ίδια στιγμή που η ΑΕΠΙ Α.Ε. αρνείστε να δώσει στο φως της δημοσιότητας ισολογισμούς, καθώς και τη λίστα των καλλιτεχνών που εκπροσωπεί.

αντιγράφω μαρτυρία μαγαζάτορα από το forum του freestuff.gr

Μια συμβουλή: Όποιος έχει διαφορές με αυτούς τους ληστές της ΑΕΠΙ να ΠΛΗΡΩΣΕΙ γιατί θα το μετανιώσει.. Είχα πριν χρόνια ένα μικρό μαγαζάκι 25τετ και χωρίς α ειδοποιηθώ να πληρώνω, μου έγινε μήνυση και μάλιστα με λάθος την ονομασία του μαγαζιού. Το δικαστήριο έγινε στη Σύρο και παρόλο το δίκιο μου έφαγα ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ φυλακή και ΈΝΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟ (δρχ) πρόστιμο!! Ούτε οι ναρκέμποροι δεν αρπάζουν τέτοια ποινή!!
Εάν πλήρωνα την φυλάκιση με τους διπλασιασμούς κλπ.. θα πήγαινε το κοντύλι γύρω στα 10 εκ/μύρια!! Μάλιστα! Οι δικαστές ρίχνουν την ανώτερη των πονών σε τέτοιες υποθέσεις. Πήγα βέβαια για έφεση, έκανα διακανονισμό με τους μαντράχαλους της ΑΕΠΙ έδωσα δηλαδή την «συνδρομή» (έτσι το λένε το χαράτσι) για 5 χρόνια! Τότε ήταν 75000 δρχ τον χρόνο και όταν έγινε η έφεση ήλθαν 2 εκπρόσωποι και είπαν τα καλύτερα λόγια για μένα… δεν το ήξερε, είναι καλός άνθρωπος κλπ και με αθώωσε ο δικαστής που βέβαια γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι..
Τα γραφεία τους μου λένε ότι είναι πολυτελέστατα σαν μεγάλης τράπεζας..
Το ζήτημα το μεγάλο είναι απότι γνωρίζω ότι μόνο οι μεγάλοι συνθέτες παίρνουν την μερίδα του λέοντος, Παπαδόπουλος, Θεοδωράκης και σια.. και οι υπόλοιποι ψίχουλα.. Το κάθε μικρό μαγαζί, από 2 έως 100 τμ που παίζει έστω και ραδιοφωνάκι, πρέπει να πληρώνει την κατώτερη συνδρομή… όποια είναι σήμερα δεν ξέρω!!
Το να πληρώνεις πνευματικά δικαιώματα επειδή έχεις στερεοφωνικό, είναι σαν να πληρώνεις επειδή έχεις αφίσες και κάδρα στον τοίχο σου
Quiz: Βρες ποιοι τα κονομάνε από την ΑΕΠΙ Α.Ε.
Α. Όλοι οι συνθέτες-στιχουργεί ανεξερέτος
Β. Κανένας, δεν είναι κερδοσκοπική επιχείριση
Γ. Το Μεγάλο κεφάλεο
Δ. Μόνο οι Μεγαλομέτοχοι και οι Μεγαλοσυνθέτεςσυγχαρητήρια. το βρήκες!

Καταγγελία πρώην συνεργάτη της ΑΕΠΙ για «Παρανομίες και απάτες»

Αν και παλιά καταγγελία, είναι επώνυμη, την βρήκαμε στο web-archive και φυσικά την δημοσιεύουμε. Οι ιστοσελίδα που αναφέρει δεν υπάρχει στο «Σημερινό Web» μόνο στο web-archive
http://web.archive.org/web/20061011001739/http://www.geocities.com/infoaepi/INFO_AEPI_AE.html
και http://www.dap-nomikis.gr/forum/lofiversion/index.php/t1620.html

Παρανομίες και απάτες της ΑΕΠΙ ΑΕ


ΟΝΟΜΑ : Διαμαντής
ΕΠΩΝΥΜΟ : Βάγιας
ΙΔΙΟΤΗΤΑ : πρώην αντιπρόσωπος ΑΕΠΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Περίοδος συνεργασίας ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΠΙ : 6/6/1998 εως 6/6/2004
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Π. Γρηγοριου Ε’ 57 Ρόδος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932 766 511
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : http://www.123456789net.tk
E – mail : infoaepi@yahoo.comΣΤΗΝ ιστοσελίδα http://www.geocities.com/infoaepi/INFO_AEPI_AE.html μπορείτε να
όλα τα στοιχεία για τις παρανομίες της ΑΕΠΙ
ΓΙΑ τις καταγγελίες εναντίον της ΑΕΠΙ από χρήστες και μέλη της ΑΕΠΙ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ είναι η μαρτυρία του πρώην αντιπροσώπου Βάγια Δ. για τις
Κομπίνες και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η ΑΕΠΙ για να εισπραξει με καθαρά
Εκβιαστικό τρόπο τα χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες .
Έχει όλα τα στοιχεία για κάθε ενδιαφερόμενο , που αποδεικνύουν την κατηγορία της ψευδομαρτυρίας των στελεχών της ,(Παγώνης γεωργιος , Ζαφειρίδης Χρήστος , Μίγκος Θωμας , Γκιόκας Ιωαννης ) ενώπιον των δικαστηρίων
αλλά και την καταστρατήγηση και καταπάτηση των όρων που υπαγορεύονται από το Ν.2121/93 σύμφωνα με τους οποίους
θα πρέπει να εισπράττει τα πνευματικά δικαιωματα .
βοηθηστε μας
να σταματήσουμε τη ληστεία της ΑΕΠΙ εις βάρος του λαού και του τόπου
να σταματήσουμε το κατρακύλισμα του πολιτισμού και της πολιτιστικής ανάπτυξης
να σταματήσουμε την αφαίμαξη των απομακρυσμένων περιοχών της επαρχίας από μια χούφτα αδίστακτων και άπληστων κομπιναδόρων ,καταληστεύει τον τόπο μας ,με τη βοήθεια μιας μικρής ομάδας δικηγόρων (Σπυρίδωνος Αντώνης , Δημητρακοπουλος , Κρίπας , Γκιουλέκας ) και μιας ελάχιστης μερίδας πνευματικών δημιουργών (Ρόμπερτ Ουίλιαμς , Νικολόπουλος , Σαββοπουλος κλπ) υποταγμένων στα συμφέροντα μιας συμμορίας.
να σταματήσουμε την εκμετάλλευση λαμπρών ανθρώπων που δημιουργούν και διαιωνίζουν τον πολιτισμό από μια ομάδα απατεώνων (Ξανθόπουλος , Γαλανάκης , Εγκολφόπουλος , Καζάς )
να σταματήσουμε το σκοταδισμό που επικρατεί σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
να σταματήσουμε τη φίμωση ραδιοφωνικών σταθμών , ιστοσελίδων ΑΚΌΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (http://www.kithara.vu/ , www.epirusmusic.gr , http://www.trapezounta.com/EP0101a.htmhttp://www.dalaras.com/malamas/gr/firstpage/themata/bad/bad.html
http://eos.uom.gr/~athang/new_music.html , http://www.artinoi.gr/cgi-bin/forum/printp…orum=4&topic=49 ) , καταστημάτων (ειδικά της επαρχίας ) και όλων αυτών που αγαπούν τη μουσική και ιδιαίτερα αυτών που το κάνουν αφιλοκερδώς και χωρίς να προκαλούν ζημία στο περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα των πνευματικών δημιουργών
να σταματήσουμε την τρομοκρατία που σκορπά η ΑΕΠΙ με τη βιομηχανία μηνύσεων εις βάρος βιοπαλαιστών (τις περισσότερες φορές)
να σταματήσουμε την ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και την ΑΣΥΔΟΣΙΑ αυτης της εταιριας
να σταματήσουμε το ΕΓΚΛΗΜΑ που διαπράττεται αυτή τη στιγμή εν ονόματι μιας «δήθεν» προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα με την ανοχή ενός ανάλγητου κράτους
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ !!!
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΖΑΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ
ΕΛΕΟΣ
ΤΟ 90% ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΑΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΔΡΑΧΜΗ !!!
ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ (ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ) ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ Η ΑΕΠΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ συλλόγου εστιατορίων , μπαρ ΙΑΛΥΣΟΥ Ρόδου
ΤΗΛ 6945 96 14 25
ΣΑΡΡΗΣ Ν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ συλλόγου εστιατορίων Ρόδου
ΤΗΛ 6945 940 222
22410 44231
ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ συλλόγου Μπαρ Ρόδου
Τηλ 6936 652 315
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΜΜ. Πρόεδρος πολ.οργ. δήμου Ροδίων και μέλος της ΑΕΠΙ ΑΕ
ΒΑΓΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ πρώην αντιπρόσωπος αεπι Δωδεκανήσων
Τηλ 6932 766 511Επικοινωνηστε μαζι μας στο reporteraepi@yahoo.com

Η ΑΕΠΙ ζητάει χρήματα από ιστοσελίδες που περιέχουν κώδικα embed του Youtube

Το είχαμε γράψει και σε παλαιότερο post (link εδώ). Tώρα για άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε για το που μπορεί να φτάσει η γελοιότητα της ΑΕΠΙ. Λες και το youtube δεν είναι συνδεδεμένο με καλλιτέχνες και μεγάλες δισκογραφικές, και δεν αποδίδει δικαιώματα (βλέπε Sony Music, Vevo, επίσημα page καλλιτεχνών, ktl)

Δεν ξέρω κατά πόσο  ισχύουν αυτά που γράφει το blog για «ACTA/PIPA» κτλ, το πιθανότερο είναι ότι δεν ισχύουν, αλλά δεν έχει σημασία τόση.
Αντιγράφω το άρθρο από το egglimatikotita blog, μόνο και μόνο για να μην λέει κανείς ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας:

http://www.eglimatikotita.gr/2012/03/youtube-acta.html

<<Από την ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ) μας ζητήθηκε με email να υπογράψουμε συμφωνητικό για το οποίο θα πληρώναμε πνευματικά δικαιώματα για να μπορούμε να αναπαράγουμε μουσικά βίντεο από το Youtube.
Φυσικά και δεν δεχτήκαμε να πληρώσουμε ούτε δεκάρα για κάτι που είναι ελεύθερο και το ίδιο το youtube καθώς και οι εταιρείες των καλλιτεχνών το διανέμουν με κώδικα ελεύθερα σε ολόκληρο το κόσμο..
Αλλά εδώ το θέμα είναι άλλο και ας αφήσουμε έξω την ΑΕΠΙ για την ώρα…
Τι θα γίνει μόλις περάσει για τα καλά ο νόμος της ACTA,PIPA κλπ?
Η ενημέρωση θα βυθιστεί πάλι στο σκοτάδι γιατί σκοπό έχουν να σβήσουν οι ελεύθερες φωνές.
Φωνές που ανήκουν σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις και ιδεολογίες.
Μετά θα ζητούν άδεια για βίντεο χρηστών και βίντεο ενημέρωσης.
Εμάς καθώς και άλλα μπλογκ που βασίζονται στα άρθρα και στις γραπτές ειδήσεις πάλι θα μας βρουν μπροστά τους,γιατί αυτό που θέλουμε να πούμε δεν χρειαζόμαστε βίντεο για να το πούμε,το κάνουμε και με το πληκτρολόγιο.Αν πάλι είναι κάτι που νομίζουμε πως είναι σημαντικό να καταγραφεί και οπτικοακουστικό υλικό και πάλι μπορούμε με άνεση να το κάνουμε.

Για την ώρα τα βίντεο τα έχουμε διαγράψει γιατί δεν έχουμε σκοπό να τους δώσουμε ούτε δεκάρα.
Αλλά το θέμα δεν θα μείνει έτσι,διότι πρώτα θα ενημερωθούμε από δικηγόρο που έχει αναλάβει μεγάλες υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αναλόγως θα πράξουμε στη συνέχεια.>>

Στο κατάστημα μου τραγουδάω μόνος μου αλλά χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ…

Εντάξει, δεν λέμε, ο κάθε δημιουργός έχει δικαίωμα να προστατεύει το προϊόν του και να αξιώνει και κάποιο τίμημα (και βεβαίως και την ηθική ανταμοιβή), αλλά μήπως η υπερβολή πλέον έχει χτυπήσει κόκκινο;

O εκπρόσωπος της ΑΕΠΙ: Διονύσης Τσακνής:
«Πιστός στο ρόλο του, κάνεί το σόλο του»
Α.Ε.Π.Ι. (Ανώνυμη Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας). Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, για την οποία τόσα χρόνια, έναν καλό λόγο δεν έχω ακούσει. Υπάρχει η γενική αίσθηση (και μάλλον όχι άδικα), ότι η εν λόγω ιδιωτική εταιρεία (που υποτίθεται προστατεύει τα δικαιώματα των μελών της) ασυδοτεί ασύστολα, με την κάλυψη του κράτους. Μου είχε ήδη προκαλέσει αλγεινή εντύπωση, με ένα περιστατικό που είχε υποπέσει λίγα χρόνια πριν στην αντίληψή μου, όταν ζητούσε από ένα ελληνικό μουσικό φόρουμ 0.40 € για κάθε επισκέπτη, κάθε στίχου που είχε δημοσιευμένο! (διαβάστε εδώ το σκηνικό, για να καταλάβετε για τι παραλογισμό μιλάμε). Τα «τσακάλια» της ΑΕΠΙ όμως δεν περιορίζονται στο διαδίκτυο. Έτσι, εκεί που το κράτος είναι απών, η ΑΕΠΙ είναι παρούσα και τα πνευματικά δικαιώματα μιας τηλεόρασης του καφενείου ενός ακριτικού χωριού 30 γερόντων, ισοδυναμούν με το ταπεινό ποσό των 1200 €. Η ασυδοσία και η αδιαφανείς μέθοδοι της ΑΕΠΙ, φαίνεται πάντως δεν περνά απαρατήρητη, ούτε από τα ίδια τα μέλη της, τα οποία την έχουν καταγγείλει και έχει καταδικαστεί. Πέραν αυτών, εξακολουθώ ακόμη και μέχρι σήμερα, να μην καταλαβαίνω γιατί ένας καφετζής π.χ. θα πρέπει να πληρώνει την εν λόγω εταιρεία επειδή ανοίγει την τηλεόραση στο καφενείο του και για την οποία πληρώνει ήδη φόρο μέσω της ΔΕΗ. Για ποιον λόγο θα πρέπει να την πληρώνει κάποιος που ακούει ξένη μουσική, η οποία ενδεχομένως δεν εμπίπτει στην «δικαιοδοσία» της, ή όταν ακούει κλασική και παραδοσιακή μουσική που δεν έχει κάποιος πνευματικά δικαιώματα πάνω τους. Εκτός αυτού, πως μπορεί να γνωρίζει κάποιος, ποιων ακριβώς τα δικαιώματα διαχειρίζεται η ΑΕΠΙ; Αλλά ακόμα και οι καλλιτέχνες, όταν ερμηνεύουν κάτι το οποίο δεν περιβάλλεται από πνευματικά δικαιώματα, πως γίνεται να εγείρουν αξιώσεις για κάτι που εκμεταλλεύονται και δεν τους ανήκει;
Τέλος σε σχέση με την ΑΕΠΙ, δεν το κρύβω ότι το ακόλουθο απόσπασμα από το ερωτηματολόγιό της μου έκανε εντύπωση:Ερώτηση: Στο κατάστημα μου τραγουδάω μόνος μου. Χρειάζεται να πάρω άδεια από την ΑΕΠΙ;
Απάντηση: Τα μουσικά έργα που τραγουδάτε έχουν μουσική και στίχο που τα έχουν συνθέσει και συγγράψει πνευματικοί δημιουργοί οι οποίοι εκπροσωπούνται από την ΑΕΠΙ. Η άδεια Δημοσίας Εκτέλεσης δεν εξετάζει ποιος ερμηνεύει τα μουσικά έργα, αλλά νομιμοποιεί την χρήση των έργων του ρεπερτορίου των δημιουργών / δικαιούχων μελών της ΑΕΠΙ. Συνεπώς, η έγγραφη άδεια της ΑΕΠΙ είναι απαραίτητη.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.pare-dose.net/?p=2825#ixzz1OumkgNk4

Πρόστιμα από ΑΕΠΙ γιατί έβλεπαν τηλεόραση

Δεν φτάνει που μας χαρατσώνουν αλλά ξεζουμίζουν και τα ακριτικά νησιά μας. Έλεος, διαβάστε:’ Η τηλεόραση κοστίζει. Αυτό ισχύει για ένα μικρό καφενείο του χωριού Κουρούνια στη Χίο, που αποτελεί τη μοναδική ψυχαγωγία για τους 30 ηλικιωμένους κατοίκους και καλείται να καταβάλει το ποσό των περίπου 1.200 ευρώ στην ΑΕΠΙ για πνευματικά δικαιώματα τριών χρόνων. Η αντιπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας επισκέφθηκε το καφενείο και διαπίστωσε ότι, ενώ λειτουργούσε τηλεόραση, δεν είχαν καταβληθεί χρήματα για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Τα «τέλη» για την μετάδοση προγραμμάτων σε καταστήματα της επαρχίας είναι 18 ευρώ το μήνα.«Μια τηλεόραση έχουμε για να βλέπουν οι γέροντες, ενώ πίνουν τον καφέ τους. Πώς να τους την στερήσουμε; Είναι το μοναδικό μέρος για να “διασκεδάσει” κάποιος σ’ αυτό το απομακρυσμένο χωριό», τόνισε η ιδιοκτήτρια του καφενείου, κυρία Τούλα Σπανού.Στο πλευρό της τάσσονται ο κοινοτάρχης Κουρουνίων, κ. Φίλιππος Βουρνούς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, κ. Αντώνης Ζαννίκος. «Θεωρώ εξωφρενικό να επιβάλλονται πρόστιμα σε καφενεία, που έχουν απλά ανοιχτή την τηλεόραση για να διασκεδάζουν τους λιγοστούς θαμώνες τους», δήλωσε ο κ. Ζαννίκος. Και ο κ. Βουρνούς θεωρεί «παράλογο» αυτό που συμβαίνει σε ένα χωριό των περίπου 30 κατοίκων. «Οι ιδιοκτήτες ήρθαν από την Αθήνα για να ζήσουν εδώ. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν», λέει ο κοινοτάρχης.Από την πλευρά της, η ΑΕΠΙ δήλωσε υποχρεωμένη να εφαρμόσει το νόμο και τις διεθνείς συμβάσεις. «Το ζητούμενο από τους ιδιοκτήτες είναι να μην πληρώνουν. Ζούμε καθημερινά την αδιαφορία τους», τονίζει η υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρίας, κυρία Μαίρη Φασουλάκη και επεσήμανε ότι η ΑΕΠΙ θα κινηθεί δικαστικά για να εισπράξει τα χρήματα. Το θέμα έφτασε στη Βουλή με ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γιάννη Κοσμίδη προς τον υπουργό Πολιτισμού. «Είναι εξοντωτικά άδικο» τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής, ενώ για τον υπερβάλλοντα ζήλο της εταιρίας εξήγησε ότι «είναι γνωστό ότι οι συνεργάτες της ΑΕΠΙ που επισκέπτονται τα μαγαζιά ανά την Ελλάδα δουλεύουν με ποσοστά».’
Από τον ‘Ελεύθερο Τύπο’.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δικαίωσε τον Σταύρο Ξαρχάκο, το Θάνο Μικρούτσικο και άλλους δημιουργούς…
Καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας στη διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών του τραγουδιού (συνθέτες, στιχουργοί, παραγωγοί).Το εφαρμόζει η ΑΕΠΙ που παρακρατεί ληστρικά ποσοστά επί των εισπράξεων, όπως διαπίστωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.Η Επιτροπή επιλήφθηκε του θέματος μετά από προσφυγή των Σταύρου Ξαρχάκου, Θάνου Μικρούτσικου, Νίκου Μαμαγκάκη και άλλων. Ετσι, επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ (170 εκατ. δραχμές) στην ΑΕΠΙ.Το κυριότερο όμως, την υποχρεώνει μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης να τροποποιήσει τις συμβάσεις με τις οποίες οι πνευματικοί δημιουργοί τής αναθέτουν τη διαχείριση των εσόδων και να μειώσει τα ποσοστά που παρακρατεί σε 15% κατ’ ανώτατο όριο, με ποινή 5.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης της συμμόρφωσης.Η απόφαση αυτή αλλάζει άρδην το καθεστώς διαχείρισης των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών εκ μέρους των εξειδικευμένων εταιρειών, καθώς επιπλέον υποχρεώνει τις τελευταίες να δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις αμοιβές τους και τον κανονισμό διανομής των ποσών που εισπράττονται.Από το σκεπτικό της πολυσέλιδης απόφασης προκύπτουν σημαντικά στοιχεία για τον καταχρηστικό τρόπο με τον οποίο η ΑΕΠΙ εκμεταλλευόταν τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, καθώς:* Αρνείται αδικαιολόγητα τη διαχείριση μέρους μόνο των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι λόγω της θέσης της στην αγορά να υποκύπτουν στους όρους τους οποίους μονομερώς επιβάλλει.

* Καθορίζει αμοιβές για τη διαχείριση των δικαιωμάτων που κυμαίνονται από 25% έως 37,5% επί των εσόδων, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισηςκυμαίνεταιαπό 4,75%-25%.

* Διανέμει τα ποσοστά με την παρέλευση εξαμήνου από το εξάμηνο κατά το οποίο εισπράχθηκαν (συνολικώς δηλαδή από 6 έως 12 μήνες).

* Δεν αποδίδει στους δημιουργούς τους τόκους που αποφέρει η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες ξένες εταιρείες.

Δεν λογοδοτεί

* Δεν προβαίνει σε πλήρη λογοδοσία για τις εισπράξεις, τα έσοδα και τα έξοδα.

* Παρακρατά το 10% από τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης ξένων έργων, τα οποία πρέπει να διαθέτει για την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων των μελών της, χωρίς ποτέ να κάνει απολογισμό για τη διάθεση των ποσών αυτών.

* Δεν διαθέτει δημοσιευμένο αμοιβολόγιο, με αποτέλεσμα η διαχείριση να καθίσταται αδιαφανής.

* Δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα των δημιουργών έναντι των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων των έργων τους, καθώς ελάχιστα έσοδα πραγματοποίησε από τους ραδιοσταθμούς και μηδενικά από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 16/07/2003

Σωκράτης Μάλαμας: «Νομικίστικα τα κόλπα της ΑΕΠΙ»

Ο καλλιτέχνης πληρώνει για να πει τα δικά του τραγούδια>>, απόσπασμα από συνέντευξη του Σωκράτη Μάλαμα για την ιστοσελίδα http://www.paratiritis-news.gr

ΠτΘ: Η «Πριγκηπέσσα» που έχει τραγουδηθεί από τόσους πολλούς πιστεύετε ότι έχει κουραστεί; Aκούσαμε το τραγούδι σαν ζεϊμπέκικο αλλά εξελίχθηκε σε τσιφτετέλι. Δεν σας ενοχλεί αυτό;
Σ.Μ.:
 Κατά κάποιον τρόπο έχει κουραστεί. Όταν επέλθει ο κορεσμός, τα πράγματα αποσύρονται και μπορεί να επανέλθουν μπορεί και όχι. Δεν με ενοχλεί καθόλου, εξάλλου έχω πει πολλές φορές πως από τη στιγμή που θα δημοσιοποιηθεί ένα τραγούδι ανήκει πλέον σε όλους ο δημιουργός δεν έχει καμιά δουλειά με το τραγούδι. Αυτά τα απαγορευτικά και οι πικρίες, γιατί να είναι η μοίρα του τραγουδιού αυτή είναι σαχλαμάρες, παιδιάστικα πράγματα. Δεν έχουμε δικαίωμα επί των τραγουδιών. Υπάρχουν βέβαια εταιρίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, αυτά όμως είναι καινούρια κόλπα, νομικίστικα, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Έχουν βέβαια σχέση με την τσέπη διαφόρων και με τη δική μου βέβαια. Σήμερα θα έρθει η ΑΕΠΙ να πάρει λεφτά από μένα, γιατί παίζω τα τραγούδια μου.

ΠτΘ: Πώς συμβαίνει αυτό;
Σ.Μ.: 
Είναι ένα φαιδρό πράγμα που κοστίζει πολύ, αλλά η νομική επιστήμη και η κουλτούρα των θεσμών αυτού του είδους, μας έχει δέσει χειροπόδαρα και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.

ΠτΘ: Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι ο καλλιτέχνης πληρώνει για να πει τα δικά του τραγούδια…
Σ.Μ.:
 Βεβαίως η ΑΕΠΙ παίρνει ένα 7% επί των εισιτηρίων και μου επιστρέφεται δήθεν ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο, είναι αδιαφανή πράγματα αυτά.

ολόκληρη η συνέντευξη του Σωκράτη Μάλαμα εδώ:
http://www.paratiritis-news.gr/detailed_article.php?id=153742&categoryid=10

Ο νόμος είναι σαφέστατος όχι απλά σαφής…Η ΑΕΠΙ πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον καλλιτέχνη που επικαλείται ότι προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα.Σε ότι αφορά τους ξένους καλλιτέχνες θέλουμε να μας εξηγήσει κάποιος από την ΑΕΠΙ αν έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση από κάποιους καλλιτέχνες.
Αυτό που επικαλείται η εταιρία είναι η συνεργασία της με αντίστοιχες εταιρίες του εξωτερικού (κάτι μας είπε τώρα), ενώ ο νόμος 2121/93 δεν προβλέπει τέτοιου είδους κάλυψη για τον «οργανισμό» εφόσον δεν έχει υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση από τον καλλιτέχνη.
Και αυτό είναι λογικό καθώς θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να παρουσιάζονταν σαν προστάτης πνευματικών δικαιωμάτων συγκεκριμένων καλλιτεχνών, με κάποιον τρόπο θα πρέπει να δικαιολογεί την παρέμβαση του και τις απαιτήσεις του.
Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι οι δισκογραφικές εταιρίες ωθούν τους νέους καλλιτέχνες να γίνουν μέλη της ΑΕΠΙ, στην οποία πληρώνουν συνδρομή!
Δεν είναι μόνο το 30% που παρακρατεί από τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, αλλά και μία μηνιαία συνδρομή για την υπηρεσία!
Για πιο λόγο άραγε οι δισκογραφικές εταιρίες ενδιαφέρονται να γίνονται οι καλλιτέχνες μέλη της ΑΕΠΙ?
Μήπως με κάποιον τρόπο είναι συγκοινωνούντα δοχεία?
Μήπως η ΑΕΠΙ καλύπτει τις υποχρεώσεις των δισκογραφικών εταιριών απέναντι στους καλλιτέχνες, οι οποίοι εισπράττουν ψίχουλα από τις πωλήσεις των δίσκων από τις δισκογραφικές εταιρίες?
Επαναλαμβάνω ότι ο νόμος είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟΣ, για όποιον καλλιτέχνη επικαλείται η ΑΕΠΙ ότι προστατεύει τα πνευματικά του δικαιώματα πρέπει να έχει ενυπόγραφη εξουσιοδότηση η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον νόμο έχει διάρκεια 3 χρόνια, οπότε και πρέπει να ανανεώνεται ή παύει.Ο Διονύσης Τσακνής και όλη η παρεούλα που λυμαίνεται τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα τι έχουν να πουν γ’ αυτό;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s